Certificari
ISO 9001:2015Certificat nr.: 10590/0001/UAS/RO ISO 14001:2015Certificat nr.: 10590/0002/UAS/RO ISO 45001:2018Certificat nr.: 10590/0003/UAS/RO
COMUNA MOCIU - PROIECT INTEGRAT
Perioada de desfasurare
  • 2012 - 2015
Amplasament
  • Comuna Mociu, Cluj Napoca
Lucrari in derulare
  • Proiectare
  • Retea de  canalizare si statie de epurare
  • Construire centru pentru ingrijirea copiilor de tip After School
  • Reabilitare strada Morii
  • Extindere retele de alimentare cu apa
  • Modernizare camin cultural
PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL PNDR – 322