Certificari
ISO 9001:2015Certificat nr.: 72585/A/0001/UK/Ro ISO 14001:2015Certificat nr.: 72585/B/0001/UK/Ro ISO 45001:2018Certificat nr.: 72585/D/0001/UK/Ro
COMUNA CERU BACAINTI- DRUM COMUNAL
Perioada de desfasurare
  • 2015
Amplasament
  • Comuna Ceru- Bacainti, Judetul Alba
Lucrari  in executie
  • Modernizare drum comunal DC60